สามร้อยยอดฮอลิเดย์รีสอร์ทธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้กับความงามที่คุณประทับใจไปอีกนานเมื่อนึกถึงการพักผ่อนที่แสนคุ้มค่า
 
เงื่อนไขในการจองห้องพัก
การจองห้องพักจะสมบูรณ์เมื่อท่านขำระเงิน 50% โดยโอนเงินเช้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศรีนครรินทร์-อุดมสุข เลขที่บัญชี 048-2419362 และแฟ็กซ์ใบสลิบมาที่ 0-3255-9365 ส่วนที่เหลือขำระตอนเข้าพัก หากมีการเลื่อนวันที่เข้าพัก ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบก่อนกำหนด 15 วัน ยกเว้นเข้าพักวันหยุดและเทศกาล จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าการจองห้องพักและการชำระเงินมัดจำถือเป็นโมฆะ


E-mail : reserve@samroiyodresort.com